Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Karel, Miloslav


Citace: Karel, M. : Zemědělství na Plzeňsku, Plzeň 1938
Citace: Karel, M.: Plzeňsko, sv. 2., Zemědělství, Praha 1938
Autor národopisné publikace věnované dějinám zemědělství. Činný v roce 1938.