Skip to main content

Detail autority

Kaňák, Karel, 1922-2007
Narození: 03.09.1922, Plzeň (Česko)
Úmrtí: 10.02.2007, Zruč-Senec (Česko)
Působení: Praha (Česko) , České vysoké učení technické v Praze
Působení: Plzeň (Česko) , Arboretum Sofronka
Citace: PNP-LA
Citace: Mladá fronta Dnes, XVIII/37, 2007, 13.II., Plzeňský region, s. C4
Citace KMP: 1. K.D.: K jubileu ing. Karla Kaňáka, CSc. Lesnické práce, roč. 62, 1983, č. 9, s. 429Citace KMP: 2. Mladá fronta Dnes. Kraj Plzeňský Dnes. 13.02.2007, s. C/1Citace KMP: 3. www(botany.cz), 4. Kaňák, Jan: Nevíš-li co máš dělat, nedělej nic! Iris, roč. 15, 2017, č. 4, s. 7

Biografická poznámka: Ing., CSc., dendrolog, arboretista. V l. 1946-50 studoval na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze. V l. 1950-51 zde působil jako asistent. V r. 1951 nastoupil do Ústavu pro pěstování, semenářství a školkařství v Opočně. V r. 1956 se stal pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi-Strnadech a v témže roce založil v Bolevci u Plzně Arboretum Sofronka. Po téměř čtyřiceti letech práce ve VÚLHM pomáhal svými zkušenostmi ještě při ozelenění devastovaných oblastí v severních Čechách a na severní Moravě a při zavedení výzkumného pracoviště v Národním parku Šumava. V r. 1999 se stal spoluautorem výzvy Zachraňme zbytky šumavských pralesů. Publikoval 80 studií a odborných článků. V r. 1992 dostal Cenu města Plzně. Práce z oboru.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě