Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kaňák, Karel, 1922-2007
Datum narození: 03.09.1922
Místo narození: Plzeň (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 10.02.2007
Místo úmrtí nebo zániku: Zruč-Senec (Česko)

Obor působení: vědecký pracovník, dendrolog, ekolog
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , České vysoké učení technické v Praze
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Arboretum Sofronka

Citace: PNP-LA
Citace: Mladá fronta Dnes, XVIII/37, 2007, 13.II., Plzeňský region, s. C4
Narozen 3.9.1922 v Doubravce u Plzně, zemřel 10.2.2007. Ing. lesní, CSc., dendrolog a arboretista, literatura z oboru.
Ing., CSc., dendrolog, arboretista. V l. 1946-50 studoval na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze. V l. 1950-51 zde působil jako asistent. V r. 1951 nastoupil do Ústavu pro pěstování, semenářství a školkařství v Opočně. V r. 1956 se stal pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi-Strnadech a v témže roce založil v Bolevci u Plzně Arboretum Sofronka. Po téměř čtyřiceti letech práce ve VÚLHM pomáhal svými zkušenostmi ještě při ozelenění devastovaných oblastí v severních Čechách a na severní Moravě a při zavedení výzkumného pracoviště v Národním parku Šumava. V r. 1999 se stal spoluautorem výzvy Zachraňme zbytky šumavských pralesů. Publikoval 80 studií a odborných článků. V r. 1992 dostal Cenu města Plzně. Práce z oboru.