Skip to main content

Authority detail

Kalita, Małgorzata
Citace: NUKAT, 13. 4. 2017
Citace: Kalita, Małgorzata: O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego, 2013
Citace: www(Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ), cit. 13. 4. 2017

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě