Skip to main content

Detail autority

Jílek, Václav, 1903-1967
Narození: 11.08.1903, Kobylníky (Klobuky, Česko)
Úmrtí: 03.01.1967, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Západočeská univerzita. Katedra hudební kultury
Citace: PNP-LA
Citace KMP: 1. Šváb, M.: Uzavřené dílo docenta Václava Jílka. In: Minulostí Západočeského kraje, sv. 6. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1968, s. 358-362Citace KMP: 2. Morávková, Naděžda: Miloslav Bělohlávek a Plzeňská historická škola, 2008, 3. Hyna, Alfred - Jílek, Tomáš - Slípka, Jaroslav: Osobnosti plzeňského vysokého školství, 2001

Biografická poznámka: Doc., literární historik, vysokoškolský pedagog. V l. 1915-23 studoval na pražském gymnáziu, v l. 1923-28 obor český jazyk, dějepis a zeměpis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V Plzni učil na I. české státní reálce, od r. 1930 na České státní průmyslové škole (dnes Střední průmyslová škola stavební). Během války byl zatčen a nesměl publikovat. Od r. 1953 působil na Vyšší pedagogické škole v Plzni (dnes Pedagogická fakulta ZČU). Specializoval se na dobu národního obrození a realistickou literaturu konce 19. století, podrobně studoval korespondenci spisovatelů a dostupné archiválie z jejich literárních pozůstalostí. Zabýval se západočeskými autory a vztahem předních českých spisovatelů k západním Čechám. Pořádal řadu literárních zájezdů. Má čestný hrob na Ústředním hřbitově v Plzni.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě