Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jílek, František, 1890-1973
Datum narození: 09.08.1890
Datum úmrtí nebo zániku: 06.03.1973

Vazby: Oberpfalcer, František, 1890-1973
Vazby: Jílek-Oberpfalcer, František, 1890-1973

Narozen 9.8.1890 v Růžově u Trocnova, zemřel 6.3.1973 v Praze. PhDr., lingvista a literární vědec, bohemista, vysokoškolský pedagog, spoluredaktor časopisu Naše řeč, práce v oboru.