Skip to main content

Detail autority

Hyna, Alfred, 1952-2006
Narození: 30.10.1952, Podbořany (Česko)
Úmrtí: 12.01.2006
Jiný tvar jména: Hyna, Alféd, 1952-2006
Působení: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Citace: Lexikon současných českých historiků.
Citace: Plzeňský deník, 15, 2006, 20.I., č. 17, příl. Zima s deníkem, s. 25
Citace KMP: 1. Kumpera, J.: Ohlédnutí za Alfredem Hynou - výborným vysokoškolským učitelem a historikem. Univerzitní noviny, roč. 12, 2006, č. 2, s. 14Citace KMP: 2. Morávková, Naděžda: Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty, 2016

Biografická poznámka: PhDr., CSc., historik, vysokoškolský pedagog. Studoval obor dějepis a český jazyk na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V r. 1977 dosáhl titul PhDr. v oboru československé dějiny. Krátce působil jako středoškolský profesor, v r. 1979 začal pracovat jako odborný asistent na Vysoké škole stojní a elektrotechnické, od r. 1990 pracoval pro rektorát a pro Ústav filozofie ZČU, v r. 1995 pak byl konkurzem přijat na katedru historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni jako odborný asistent. Od r. 1998 zastával funkci vedoucího oddělení dějepisu, od r. 1999 funkci zástupce vedoucího katedry historie. Na katedře historie přednášel novodobé české i světové dějiny. Zabýval se systematicky historií plzeňského vysokého školství. Práce z oboru.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě