Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Hyna, Alfred, 1952-2006
Birth date: 30.10.1952
Place of birth: Podbořany (Česko)
Death date or PPP: 12.01.2006

Field of business: historik, pedagog
Work or activity: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta
Hyna, Alféd, 1952-2006
[Citation_KMP]: 1. Kumpera, J.: Ohlédnutí za Alfredem Hynou - výborným vysokoškolským učitelem a historikem. Univerzitní noviny, roč. 12, 2006, č. 2, s. 14
[Citation_KMP]: 2. Morávková, Naděžda: Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty, 2016
Narozen 30.10.1952 v Podbořanech, zemřel 12.1.2006. PhDr., CSc., historik, pedagog.
PhDr., CSc., historik, vysokoškolský pedagog. Studoval obor dějepis a český jazyk na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V r. 1977 dosáhl titul PhDr. v oboru československé dějiny. Krátce působil jako středoškolský profesor, v r. 1979 začal pracovat jako odborný asistent na Vysoké škole stojní a elektrotechnické, od r. 1990 pracoval pro rektorát a pro Ústav filozofie ZČU, v r. 1995 pak byl konkurzem přijat na katedru historie Fakulty pedagogické ZČU v Plzni jako odborný asistent. Od r. 1998 zastával funkci vedoucího oddělení dějepisu, od r. 1999 funkci zástupce vedoucího katedry historie. Na katedře historie přednášel novodobé české i světové dějiny. Zabýval se systematicky historií plzeňského vysokého školství. Práce z oboru.