Skip to main content

Detail autority

Hudecová, Dagmar, 1946-
Narození: 19.11.1946, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko)
Citace: Beneš,Z.-Hudecová,D.: Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor dějepis
Citace: osobní sdělení
Citace KMP: 1. Databáze národních autorit NK ČR, 2. Morávková, Naděžda: Novinka: Ženské téma v plzeňském dějepisectví. Plzeňský kulturní přehled Kultura, 2017, srpen, s. 6, 3. www(Živnostenský rejstřík), cit. 31.7.2017, 4. Dějiny města Plzně 3 : 1918-1990, 2018

Biografická poznámka: PhDr., historička, autorka odborných publikací a didaktických materiálů pro výuku dějepisu, pedagožka. Vystudovala historii na FF UK, více než 10 let působila na různých středních školách v Plzni, krátce pracovala ve Státním oblastním archivu v Plzni, v České školní inspekci a ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Jako odborná asistentka působila na PF v Plzni a v Ústavu českých dějin v FF UK v Praze. Byla také vedoucí kabinetu dějepisu Krajského pedagogického ústavu v Plzni a odbornou pracovnicí Pedagogického centra v Plzni a Národního institutu pro další vzdělávání v Plzni a v Praze. Zabývá se především didaktikou dějepisu a regionálními dějinami 19. a 20. století.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě