Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hudecová, Dagmar, 1946-
Datum narození: 19.11.1946
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: průvodkyně, historička
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko)

Citace: Beneš,Z.-Hudecová,D.: Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu - vzdělávací obor dějepis
Citace: osobní sdělení
Narozena 19.11.1946 v Plzni. PhDr., historička, práce z oboru, též didaktické materiály pro výuku dějepisu.
PhDr., historička, autorka odborných publikací a didaktických materiálů pro výuku dějepisu, pedagožka. Vystudovala historii na FF UK, více než 10 let působila na různých středních školách v Plzni, krátce pracovala ve Státním oblastním archivu v Plzni, v České školní inspekci a ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Jako odborná asistentka působila na PF v Plzni a v Ústavu českých dějin v FF UK v Praze. Byla také vedoucí kabinetu dějepisu Krajského pedagogického ústavu v Plzni a odbornou pracovnicí Pedagogického centra v Plzni a Národního institutu pro další vzdělávání v Plzni a v Praze. Zabývá se především didaktikou dějepisu a regionálními dějinami 19. a 20. století.