Skip to main content

Detail autority

Hruška, Jan František, 1865-1937
Narození: 06.06.1865, Pec (Česko)
Úmrtí: 17.10.1937, Plzeň (Česko)
Jiný tvar jména: Hanin, A. B., 1865-1937
Působení: Domažlice (Česko)
Působení: Pardubice (Česko)
Působení: Klatovy (Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Reálné gymnázium (Plzeň, Česko)
Citace: Hruška, Jan František: Královna přadlena: pohádka. Praha: Čsl. akc. tiskárna, 1924
Citace: PNP-LA
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 4. 3. 2015
Citace KMP: 1. Felix, E.: Jan Fr. Hruška. Život a díloCitace KMP: 2. Dobrá, H.: K výročí Jana Františka Hrušky. Kultura, 1995, červen, s. 17Citace KMP: 3. Růžička, D.: Hrušku dal papež pasovat na rytíře. Plzeňský deník, 22.11.2008, s. 4, 4. Ulrychová, Marta: Hruška byl arcichodem po meči i přeslici. Kultura, 2005, č. 9, s. 28, 5. Škába, Karel: Jan František Hruška. Plzeňsko, roč. 7, 1925, s. 61-62

Biografická poznámka: PhDr. h.c., filolog, národopisec, prozaik, sběratel pohádek. Obecnou školu navštěvoval v Trhanově, gymnázium v Domažlicích. Ve studiích pokračoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích působil jako gymnaziální profesor v Domažlicích, v Pardubicích, v Klatovech a v l. 1902-1926 v Plzni (České státní gymnázium v Husově ul.), kde vyučoval český jazyk a latinu. Zabýval se hláskoslovím chodského dialektu, národními písněmi, pověrami a způsobem života Chodů.Působil ve Spolku přátel vědy a literatury české. Byl stálým přispěvatelem Českého deníku, časopisu Plzeňsko a Mladé stráže. Dále psal do Českého lidu, Zlaté Prahy, Světozoru i Národopisného věstníku českoslovanského. Byl členem Královské české společnosti nauk a Filosofické jednoty. Za literární práci získal řadu ocenění, např. Čestný doktorát filosofie. Je pohřben na trhanovském hřbitově.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Franti%C5%A1ek_Hru%C5%A1ka

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě