Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Hora-Hořejš, Petr, 1938-
Birth date: 1938

Bände: Hora, Petr, 1938-
Bände: Hořejš, Petr, 1938-

Narozen 1938. Autor kuchařských knih a historických prací. Vlastním jménem Petr Hořejš, publikoval též pod jménem Petr Hora.