Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hora, Petr, 1958-2012


Narozen 1. 5. 1958 v Mladé Boleslavi, zemřel 14. 5. 2012 v Lublani. Doc., PhDr., Ph.D., bohemista, literární historik, vysokoškolský pedagog, práce z oboru české literatury 19. a 20. století, editor děl Jaroslava Durycha a Karla Schulze, redaktor literárních sborníků.
Jméno host. počítače: http://www.ff.upol.cz/aktualita/clanek/za-doc-phdr-petrem-horou-phd/