Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Holenda, Jiří, 1933-
Datum narození: 07.06.1933
Místo narození: Písek (Česko)

Obor působení: pedagog, matematik, politik
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita

Citace KMP:
1. Holenda, J.: Západní Čechy očima: Jiřího Holendy. Mladá fronta Dnes, 3.1.1998, příl. Západní Čechy, s. 2
2. (gal): Pečetě pro vědce, politické vězně i házenkáře: dnešní společnost se podle M. Jindry stále nevyrovnala se zločiny komunismu. Plzeňský deník, 06.05.1998, s. 1 a 11
3. Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
4. Dvorana slávy hejtmana Plzeňského kraje 2016. Plzeňský kraj, roč. 14, 2016, č. 9, s. 5
5. Holenda, Jiří: Založení univerzity bylo radostnou dobou. [Rozhovor]. ZČU&...(25 let), roč. 1, 2018, č. 1, s. 12 a 13

Narozen 7.6.1933 v Písku. Doc., RNDr., CSc., matemati, práce z oboru.
Doc. RNDr., CSc., matematik, vysokoškolský pedagog, emeritní rektor Západočeské univerzity. Studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1959). Od r. 1961 působil na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. V r. 1989 byl jmenován rektorem VŠSE, po vzniku Západočeské univerzity v r. 1991 byl pověřen jejím řízením a v r. 1992 byl jmenován rektorem. Tuto funkci vykonával až do r. 1998. V r. 1989 spoluzakládal Občanské fórum na bývalé VŠSE a od r. 1991 byl členem Zastupitelstva města Plzně. V r. 1998 obdržel Pečeť města Plzně a na Brunelové univerzitě v Londýně mu byl udělen čestný titul "Doctor Honoris Causa". R. 2016 byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje.