Skip to main content

Autorität Detail

Záhlaví: Hillenbrand, Laura, 1967-


Citace: Její: Seabiscuit
Citace: LC (Names), cit. 22. 6. 2011
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 22. 6. 2011
Americká spisovatelka, autorka knih a časopiseckých článků převážně z oboru dostihového sportu.
Jméno host. počítače: http://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Hillenbrand