Skip to main content

Autorität Detail

Heřtová, Yvette, 1933-
Citation: Její: Zákopová válka
Citation: Její: Hlavní vývojové tendence v oblasti sociálního zabezpečení v NSR, vyrůstající pod tlakem neokonzervativní doktriny vládnoucí CDU/CSU
Citation: PNP-LA
Citation: Naše vojsko - redakce nakladatelství
Citation: osobní sdělení

Show works by given autority
Show works about given autority