Skip to main content

Authority detail

Hanibal, Jiří, 1929-
Birth: 18.02.1929
Citation: PNP-LA
Citation: Hanibal, Jiří: Mrazné květy na skle, 2017
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 13. 4. 2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hanibal

Show works by given autority
Show works about given autority