Skip to main content

Detail autority

Fodermayer, Augustin, 1829-1906
Narození: 22.11.1829, Plzeň (Česko)
Úmrtí: 05.07.1906, Vídeň (Rakousko)
Působení: Plzeň (Česko), Měšťanská beseda (spolek : Plzeň, Česko), Plzeňský Prazdroj (firma : 1994- )
Citace: KmP(Knihovna města Plzně)
Citace: Čermáková, O.: Kuffnerův lidský i vědecký odkaz. Plzeňský deník, 12.07.1995, s. 5
Citace: Kohout, J.: Z dějin Fodermayerova pavilonu. Časopis lékařů českých, roč. 135, 1996, č. 9, s. 286
Citace: KMP - Knihovna města Plzně (regionální báze), cit. 29. 5. 2014
Citace KMP: 1. Čermáková, O.: Kuffnerův lidský i vědecký odkaz. Plzeňský deník, 12.7.1995, s. 5, 2. Kohout, J.: Z dějin Fodermayerova pavilonu. Časopis lékařů českých, roč. 135, 1996, č. 9, s. 286, 3. Schiebl, Jaroslav: Almanach král. města Plzně na rok 1913, 1913, 4. Biografický slovník českých zemí: Fo–Fr. 18. díl, 2015

Biografická poznámka: Obchodník, mecenáš, čestný měšťan města Plzně. V r. 1861 byl zvolen do obecního výboru, byl také členem prvního výboru Měšťanské besedy a později členem správního výboru Měšťanského pivovaru. V r. 1883 přispěl na založení sirotčince, v r. 1899 dal 1000 zlatých ústavu chudých, v r. 1900 věnoval peníze na fond pro zřízení polepšovny a na stavbu nového chrámu v Plzni. Založil chorobinec v Doudlevcích (dnes Onkologické a radioterapeutické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni). K účelu zřízení a spravování chorobince věnoval svůj právovárečný dům čp. 167-168 U Zlatého soudku se zavedeným obchodem a rodinným závodem. Za svou dobročinnost byl jmenován 30. 4. 1901 čestným měšťanem plzeňským. Je pohřben na Ústředním hřbitově v Plzni. (odlišné datum úmrtí 6. července 1906)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě