Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Fleissig, Karel, 1912-1976
Datum narození: 04.01.1912
Místo narození: Líně (Česko)
Datum úmrtí nebo zániku: 07.02.1976
Místo úmrtí nebo zániku: Plzeň (Česko)

Obor působení: právník, spisovatel, redaktor, archivář, knihovník
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Český rozhlas Plzeň , Státní oblastní archiv v Plzni , Knihovna města Plzně
Vazby: Jarský, O., 1912-1976
Vazby: Varský, Otakar, 1912-1976
Vazby: Vltavský, Otto, 1912-1976

Citace: PNP-LA
Narozen 4.1.1912 v Líni u Plzně, zemřel 7.2.1976 v Plzni. JUDr., rozhlasový redaktor, pracovník archivu a knihovny, prozaik, básník.
JUDr., spisovatel, rozhlasový redaktor, archivář, ředitel Knihovny města Plzně. V l. 1923-1931 studoval na plzeňském klasickém gymnáziu. Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945) působil v Plzni. Nejprve byl zaměstnán u oblastní kriminální úřadovny a na okresním a krajském národním výboru. V 50. letech byl redaktorem Československého rozhlasu (nyní Český rozhlas Plzeň), po r. 1960 pracoval v Krajském podniku pro film, koncerty a estrády, od r. 1963 byl odborným archivářem Státního oblastního archivu a v l. 1970-73 ředitelem Knihovny města Plzně. Psal poezii i prózu, překládal z vietnamštiny a perštiny.