Skip to main content

Detal kartoteki

Nagłówek: Fleissig, Karel, 1912-1976
Birth date: 04.01.1912
Place of birth: Líně (Česko)
Data zgonu lub zaniku: 07.02.1976
Miejsce zgonu lub zaniku: Plzeň (Česko)

Field of business: právník, spisovatel, redaktor, archivář, knihovník
Działanie albo czynność: Plzeň (Česko) , Český rozhlas Plzeň , , Státní oblastní archiv v Plzni , , Knihovna města Plzně
Oprawy: Jarský, O., 1912-1976
Oprawy: Varský, Otakar, 1912-1976
Oprawy: Vltavský, Otto, 1912-1976

[Citation_KMP]:
1. Bělohlávek, M.: Za spisovatelem Karlem Fleissigem. In: Minulostí Západočeského kraje. 13. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1976, s. 225-226
2. Kapitoly o literární Plzni
3. Čestné hroby města Plzně
4. Novotný, Vladimír: Plzeňská literární vlasti(ne)věda: eristické medailonky, 2012
5. Biografický slovník českých zemí: Fi–Fn. 17. díl, 2014

Narozen 4.1.1912 v Líni u Plzně, zemřel 7.2.1976 v Plzni. JUDr., rozhlasový redaktor, pracovník archivu a knihovny, prozaik, básník.
JUDr., spisovatel, rozhlasový redaktor, archivář, ředitel Knihovny města Plzně. V l. 1923-1931 studoval na plzeňském klasickém gymnáziu. Po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945) působil v Plzni. Nejprve byl zaměstnán u oblastní kriminální úřadovny a na okresním a krajském národním výboru. V 50. letech byl redaktorem Československého rozhlasu (nyní Český rozhlas Plzeň), po r. 1960 pracoval v Krajském podniku pro film, koncerty a estrády, od r. 1963 byl odborným archivářem Státního oblastního archivu a v l. 1970-73 ředitelem Knihovny města Plzně. Psal poezii i prózu, překládal z vietnamštiny a perštiny.