Skip to main content

Detail autority

Filip, Jiří, 1927-1990
Narození: 18.05.1927
Úmrtí: 1990
Citace: PNP-LA
Citace: J.J. Filip: Dějiny papíru
Citace: Josef Wetzler: Příručka barvíře papíru (Spolupracoval Jiří Filip)
Citace: Sest. J. Filip, V. Rubeš: Papírenský slovník. Určeno pro dorost, dělnické a techn. kádry v papírnách a celuloskách, pro záv., odb. papírenské školy a kursy (Dopln. a odb. korekturu prov. Z. Blažek, B.Páč, G. Sommer)

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě