Skip to main content

Detail autority

Fiala, Jiří, 1939-2012
Narození: 24.02.1939, Uherské Hradiště (Česko)
Úmrtí: Praha (Česko) 22.11.2012
Jiný tvar jména: Fiala, Georgius Paulus Antonius, 1939-2012
Působení: Praha (Česko), Univerzita Karlova
Působení: Plzeň (Česko), Západočeská univerzita
Citace: NKC
Citace: Mysl a smysl / Umberto Eco
Citace: Zimbado,G.P.: Moc a zlo (uspořádal: J.Fiala)
Citace: Charisteria Sidonio Neubauero sexagenario (editor: G.P.A. Fiala)
Citace: www(Západočeská univerzita), cit. 27. 11. 2012
Citace: www(Zemřel filozof a matematik Jiří Fiala, za komunismu spolupořádal semináře a výstavy | zpravy.ihned.cz - Česko), cit. 27. 11. 2012
Citace KMP: 1. www(Západočeská univerzita)Citace KMP: 2. Databáze národních autorit NK ČR

Biografická poznámka: Doc. RNDr., CSc., matematik, logik, vysokoškolský pedagog. V l. 1956-61 studoval matematiku na PřF MU v Brně, v l. 1961-90 působil z politických důvodů jako programátor u Československých státních drah v Ústředí výpočetní techniky dopravy. V l. 1990-2001 pracoval na katedře matematické logiky a filozofie matematiky MFF UK. Od r. 1997 působil zároveň na Západočeské univerzitě v Plzni, kde spoluzakládal Fakultu humanitních studií a zaváděl studium Teorie a filozofie komunikace. V r. 1990 kandidát věd, v r. 1995 se habilitoval v oboru filozofie matematiky. Práce a překlady z oboru programování, logiky a matematiky, články v odborném a vědeckém tisku, překlady díla K. Poppera, P. K. Feyerabenda, B. Mandelbrota, R. Descarta aj.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě