Skip to main content

Detail autority

Eisenhammer, Miroslav, 1972-
Narození: 27.10.1972, Plzeň (Česko)
Působení: Plzeň (Česko) , Státní oblastní archiv v Plzni
Citace: Museli pracovat pro říši, 2004 (sborník)
Citace: Minulostí Západočeského kraje XLV
Citace KMP: 1. Minulostí Západočeského kraje. Sv. 44., 2. Dějiny města Plzně 3 : 1918-1990, 2018

Biografická poznámka: Mgr., archivář. V l. 1991-96 vystudoval na FPE ZČU v Plzni obor učitelství pro střední školy s aprobací český jazyk – dějepis. V r. 2013 dokončil postgraduální studium českých dějin na FF UK v Praze. Od r. 1998 pracuje jako archivář ve Státním oblastním archivu v Plzni, v l. 2008-15 byl vedoucím jeho 1. oddělení, od r. 2016 je metodikem pro elektronická skartační řízení.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě