Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Eisenhammer, Miroslav, 1972-
Datum narození: 27.10.1972
Místo narození: Plzeň (Česko)

Obor působení: archivář
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Státní oblastní archiv v Plzni

Citace: Museli pracovat pro říši, 2004 (sborník)
Citace: Minulostí Západočeského kraje XLV
Narozen 27. 10. 1972. Mgr., archivář, regionální články z Plzeňska.
Mgr., archivář. V l. 1991-96 vystudoval na FPE ZČU v Plzni obor učitelství pro střední školy s aprobací český jazyk – dějepis. V r. 2013 dokončil postgraduální studium českých dějin na FF UK v Praze. Od r. 1998 pracuje jako archivář ve Státním oblastním archivu v Plzni, v l. 2008-15 byl vedoucím jeho 1. oddělení, od r. 2016 je metodikem pro elektronická skartační řízení.