Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
Datum narození: 1756
Datum úmrtí nebo zániku: 1791

Vazby: Mozart, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, 1756-1791