Skip to main content

Detail autority

Diogenés z Apollónie, ca 460-ca 390 př. Kr.
Citace: Diderot 2000 (CD-ROM)
Citace: Borecký, Bořivoj a kol.: Slovník řeckých spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2006
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 29. 1. 2015
Citace: DNB, cit. 29. 1. 2015
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADogen%C3%A9s_z_Apoll%C3%B3nie

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě