Skip to main content

Authority detail

Čiháková-Noshiro, Vlasta, 1944-
Citation: Artemis a Dr. Faust : ženy v českých a slovenských dějinách umění
Citation: NKC
Citation: Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.

Show works by given autority
Show works about given autority