Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Černý, Jiří, 1936 únor 25.-


Narozen 25. 2. 1936 v Praze. Novinář, hudební publicista a redaktor, práce z oboru.
Jméno host. počítače: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_%C4%8Cern%C3%BD_(hudebn%C3%AD_kritik)