Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Budil, Ivo T., 1965-
Birth date: 08.08.1965
Place of birth: Praha (Česko)

Field of business: antropolog, pedagog
Work or activity: Praha (Česko) , Univerzita Karlova
Work or activity: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita
Relations: Budil, Ivo, 1965-

[Citation_KMP]: 1. Ivo Budil se stal děkanem. Plzeňský deník, 20.03.1999, s. 10
[Citation_KMP]: 2. (vs): Děkan dostal Hlávkovu cenu. Mladá fronta Dnes, 14.06.2002, příl. Kraj Plzeňský, s. D/1 a D/2
Narozen 8.8.1965 v Praze. Docent RNDr., sociální a kulturní antropolog.
Prof. RNDr., Ph.D., antropolog, vysokoškolský pedagog. V l. 1980-84 studoval na pražském gymnáziu, v l. 1984-90 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, v r. 1994 obhájil disertační práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V r. 2001 se habilitoval v oboru sociologie na Fakultě sociálních věd UK, v r. 2006 jmenován profesorem. V l. 1994-95 působil na univerzitách v Lyonu a Aix-en-Provence a v l. 1999-2000 na John Hopkins University v Baltimoru. V první polovině devadesátých let přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V r. 1998 byl jmenován vedoucím katedry sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni, v l. 1999-2005 byl prvním děkanem Fakulty filozofické Západočeské univerzity (dříve Fakulty humanitních studií). Na ZČU vede katedru antropologických a historických věd a působí jako proděkan pro vědu. Práce z oboru.