Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Budil, Ivo T., 1965-
Datum narození: 08.08.1965
Místo narození: Praha (Česko)

Obor působení: antropolog, pedagog
Působení neboli činnost: Praha (Česko) , Univerzita Karlova
Působení neboli činnost: Plzeň (Česko) , Západočeská univerzita
Vazby: Budil, Ivo, 1965-

Citace: Jeho: Kulturní a sociální antropologie Indoevropanů
Citace: Za obzor západu
Citace: Folia historica 73 - Antropologie
Narozen 8.8.1965 v Praze. Docent RNDr., sociální a kulturní antropolog.
Prof. RNDr., Ph.D., antropolog, vysokoškolský pedagog. V l. 1980-84 studoval na pražském gymnáziu, v l. 1984-90 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, v r. 1994 obhájil disertační práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V r. 2001 se habilitoval v oboru sociologie na Fakultě sociálních věd UK, v r. 2006 jmenován profesorem. V l. 1994-95 působil na univerzitách v Lyonu a Aix-en-Provence a v l. 1999-2000 na John Hopkins University v Baltimoru. V první polovině devadesátých let přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V r. 1998 byl jmenován vedoucím katedry sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni, v l. 1999-2005 byl prvním děkanem Fakulty filozofické Západočeské univerzity (dříve Fakulty humanitních studií). Na ZČU vede katedru antropologických a historických věd a působí jako proděkan pro vědu. Práce z oboru.