Skip to main content

Detail autority

Brichta, Vladimír, 1929-2016
Narození: 07.08.1929, Podmokly (Rokycany, Česko)
Působení: Plzeň (Česko), Vysoká škola strojní a elektrotechnická, Univerzita Karlova. Lékařská fakulta v Plzni, Západočeská univerzita
Citace: PNP-LA
Citace: Brichta, V. - Laštovka, V.: Kupředu, levá! :Dokumentární fotografie z dějin bojů za socialismus v západních Čechách
Citace: KMP - Knihovna města Plzně
Citace: Morávková, Naděžda. Za profesorem Vladimírem Brichtou. In: Bohemiae occidentalis historica, 2016, 2(1), s. 118-119
Citace KMP: 1. Martinovský, Ivan: Šedesát let Vladimíra Brichty. In: Minulostí Západočeského kraje. Sv. 25. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1989, s. 228-230, 2. Morávková, Naděžda: Václav Čepelák a katedra historie plzeňské Pedagogické fakulty, 2016

Biografická poznámka: Prof. PhDr., CSc., historik, vysokoškolský profesor. V l. 1943-44 studoval na Soukromé obchodní škole M. Büchlové, studia dokončil na Obchodní akademii v Plzni (1948). V l. 1949-52 studoval na plzeňské pobočce Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, aprobace učitelství pro 2. stupeň ZŠ. V r. 1952 se stal asistentem na katedře marxismu-leninismu Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. V r. 1956 přešel jako odborný asistent na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a zde působil až do r. 1969. V r. 1966 se stal kandidátem historických věd (externí aspirantura v l. 1958-64). V l. 1962-72 působil jako stážista na ideologickém oddělení Krajského výboru KSČ v Plzni. R. 1972 převzal funkci děkana Pedagogické fakulty v Plzni. V r. 1978 byl jmenován vysokoškolským profesorem. Jako historik se zabýval poválečnými dějinami Plzně se zaměřením na dějiny KSČ a dělnického hnutí.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě