Skip to main content

Authority detail

Bareš, Igor, 1966-
Citation: ANL
Citation: Igor Bareš: Mrtvé štěňátko aneb Smrt je v předsíni vždycky (Divadelní noviny, Roč. 10, č. 18, 20011030)

Show works by given autority
Show works about given autority